IAP Bredefleur september 2022-1098 (1)

Thomas: ‘Innovatieve teeltmethodes? Bredefleur duikt in de data!’

‘Innovatieve teeltmethodes? Bredefleur duikt in de data!’

Om te begrijpen hoeveel een plant nog nodig heeft om tot een perfecte lelie uit te groeien, verzamelt Bredefleur de laatste jaren fanatiek data in onze kassen. Zo hebben we een weerstationnetje met meetsensoren die het klimaat registreert, een PAR meter om het licht te meten en op onze locatie in Luttelgeest meten we met de hand de lengte, knopgrootte en aantal bladeren van onze lelies.

Analyseren van teeltgegevens met Let’s Grow

Niks nieuws onder de zon, zou je denken. Alleen, sinds ruim een jaar, koppelen we de verschillende gegevens aan elkaar. Dus de data van het weerstation, het licht en de meetgegevens van de lelies worden met elkaar vergeleken. Bij de analyse werken we samen met Let’s Grow, een bedrijf dat ooit een systeem ontwikkelde om data van groente met elkaar te vergelijken. En nu bestaat er een analyse die is aangepast aan de teelt van onze bloemen. Op een zogenaamd dashboard zie je meteen een overzicht waarop je een jaar aan data kunt terugkijken.

IAP Bredefleur -285
IAP Bredefleur -284

Beter voorspellen en inspelen op situaties

Door gegevens te verzamelen, kunnen we nu terugkijken en dat geeft veel meer handvatten. Je zou kunnen zeggen dat de teelt en de productie ons eerder ‘overkwam’. Je had een periode met pieken in de hoeveelheid bloemen en weken met weinig productie. Nu kunnen we beter voorspellen wat er gebeurt en hierop inspelen. Zo is de zomerperiode altijd een flinke uitdaging in de teelt: je moet continu alert zijn op alles. Is er nu een hittegolf, dan weet je: we krijgen meer bloemen. En daar kunnen we dan maximaal op sturen en telen.

IAP Bredefleur -270

Anticiperen op het weer

Zo maken we elke week een klimaatrapport waarin temperatuur, licht en vochtgehalte worden geanalyseerd. Deze koppelen we aan de resultaten van afgelopen week. Natuurlijk zijn we altijd afhankelijk van het weer, dat is nooit te voorspellen. Wel kunnen we anticiperen. Dus als we zien dat het licht minder is, kan dat komen door regenachtig weer, of door het gebruik van te veel schermdoek, of wellicht moet de verlichting in de kas worden bijgesteld.

IAP Bredefleur september 2022-1166 (1)
IAP Bredefleur september 2022-1169 (1) (1)

Minder op onderbuikgevoel

Meten is weten. Het grote voordeel: je hebt veel meer inzicht, bent specialistischer en kan beter een team aansturen. Ik kan nu tegen mijn teeltmedewerker zeggen: joh, zorg dat je deze week deze grens haalt. Door data te vergelijken, maak je het telen meetbaar en werk je minder op je onderbuikgevoel. Alhoewel je dat gevoel altijd nodig blijft hebben. En ik vind het wel zo fijn als mijn gevoel wordt bevestigd!

‘De lelies worden kort, zet ’t licht maar uit’

Trouwens, dat is ook weleens niet het geval. Zo was ik er heel lang van overtuigd, dat van meer licht in de kas een lelie korter wordt. Ik hoor het m’n vader nog zeggen: ‘de lelies worden kort, zet ’t licht maar uit.’ Maar inmiddels ben ik erachter dat niet de hoeveelheid licht de lengte bepaalt, maar de temperatuur. Enorm leerzaam! M’n vader heeft hier trouwens geen enkele moeite mee. Hij vindt die nieuwe inzichten in de teelt prachtig om te zien.

IAP Bredefleur september 2022-1306 (2)
IAP Bredefleur september 2022-1307

Sturen op duurzaamheid

Ander bijkomend voordeel is het sturen op duurzaamheid. Om het klimaat te regelen hebben we warmte en licht nodig in onze kassen en dat kost enorm veel energie. Door te meten, weet je wat de juiste temperatuur en de juiste lichtfrequentie moet zijn en kun je duurzamer omgaan met energie, gas en warmte. En ook met bemesting. Wat heeft een plant al opgebouwd en welke voedingselementen heeft ‘ie nog nodig.

IAP Bredefleur september 2022-1181 (1)
IAP Bredefleur september 2022-1173 (1)

Middagje doorpraten?

Eigenlijk kun je de teelt van een lelie vergelijken met een hele grote doos met enorm veel elementen en die allemaal moeten kloppen. Ach ja, ik kan er zo nog een hele middag over doorpraten.

PS: Veel telers vinden dat het handmatig meten van planten weinig zin heeft. Een lelie is meer dan alleen lengte, aantal bladeren en knoppen. De lelie is een bolgewas, met een bol die voor een groot deel is bepaald door een kweker. Dus wat zeggen meetgegevens nou eigenlijk. Toch ben ik de uitdaging aangegaan. Als je maar genoeg data verzamelt, kun je er een gemiddelde uithalen en een lijn in ontdekken.

Thomas Evers (29) is, na zijn opleiding Horti Business en Management, mede-eigenaar van Bredefleur.

Flower Circus Bredefleur voorjaar 2021 low res -1001 (8)
Flower Circus Bredefleur voorjaar 2021 low res -1001 (10)