Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk is en dat u daar zorgvuldig mee omgaat. Dat verwacht u dan natuurlijk ook van ons. Wij respecteren uw privacy en behandelen de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Bredefleur verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw gegevens zijn altijd uw eigendom en u kunt ons altijd vragen om uw gegevens aan te passen of te vernietigen.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen. Door uw persoonsgegevens aan Bredefleur te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken.

Bredefleur, gevestigd aan Bredeweg 40, 2752 AA Moerkapelle en Oosterringweg 30, 8315 PV Luttelgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bredeweg 40, 2752 AA Moerkapelle
Oosterringweg 30, 8315 PV Luttelgeest

info@bredefleur.nl

Vestiging Moerkapelle: +31(0)79-5931717
Vestiging Luttelgeest: +31(0)527-256200

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bredefleur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google Analytics en Facebook Pixel
 • Gegevens over de bestellingen die u (als u klant bij ons bent) bij ons heeft geplaatst

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bredefleur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bredefleur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn
Bredefleur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent en bestellingen plaatst.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken via onze nieuwsbrief en/of mailings totdat u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief en/of mailings.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bredefleur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bredefleur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bredefleur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bredefleur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marketing@bredefleur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bredefleur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bredefleur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing@bredefleur.nl.

Vragen?
Heeft u een vraag over deze privacyverklaring of de bescherming van uw persoonsgegevens? Stuur een mail naar info@bredefleur.nl, dan beantwoorden wij uw vraag zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken.

Wijziging van deze privacyverklaring
Bredefleur behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan nodig zijn als de manier waarop wij gegevens verzamelen verandert of wanneer er een wetswijziging plaatsvindt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in februari 2022.