2021 - IAP - Bredefleur - Luttelgeest -560-min

Ik ben altijd dankbaar als de lelieteelt weer is gelukt

“Ik ben altijd dankbaar als de lelieteelt weer is gelukt”

Lelies. Ik heb er altijd al oog voor gehad. Als kleine jongen kwam ik op het veld bij de kwekers, en liep tussen de bloemen in de kas. Altijd in het groen. Kweken is echt mijn passie. Nu ik ouder word, besef ik steeds meer wat voor mooi vak ik uitoefen. Je werkt met een levend product, bent met de natuur bezig. Het bloeit en het groeit én je kunt sturen. Dat is heel uitdagend, want een natuurproduct laat zich niet altijd leiden. Ik ben dan ook altijd dankbaar als de teelt lukt.

”Waarom Bredefleur niet alleen maar goedkoop bolletjes wil produceren”

IAP Bredefleur -117-min
2021 - IAP - Bredefleur - Luttelgeest -548-min

Mijn vader heeft ons geleerd dat je altijd een keuze hebt. Hij verplichtte ons niet om de tuinbouw in te gaan. Toch hebben mijn broers en ik ervoor gekozen. Het is bijzonder en spannend om samen te werken; je hebt je broers immers niet uitgekozen. Maar wij houden elkaar scherp. Heel anders dan mijn vader vroeger; hij had een eenmansdirectie. Als één van mijn broers innoveert, stimuleert mij dat ook. Samen sparren en met elkaar meedenken: zo ontstaat synergie. Dat gevoel van samenwerking wil je ook met de mensen in de kas, met het management en met onze leveranciers.

Verdieping van partnerschap met kwekers

Er zijn nog veel stappen te maken. Kijk bijvoorbeeld naar de samenwerking met onze bollentelers en veredelaars. Al jaren nemen we producten van hen af en maken we commerciële afspraken. Zij kweken de bol en wij broeien de bol af; een tak eruit met een mooie knop. Vaak leveren ze een half jaar later. Maar in plaats dat we zeggen ‘Succes ermee, spreek je over zes maanden’ zeggen we nu ‘Ho eens even, waar loop jij tegen aan?  Dit zijn onze problemen. Hoe kunnen we dit samen oplossen?’ Op die manier ga je met elkaar onderweg. Mijn streven is dit partnerschap te verdiepen, samen met een select groepje bollenkwekers. Met als gezamenlijk doel: kwaliteit te verhogen op een economisch haalbaar niveau.

Onze kassen zijn een bron van data

Wat wij te bieden hebben? Onze kassen zijn een bron van data. Via automatisering van dataverzameling houden we de kwaliteit in de kas bij; de stevigheid van de steel, de bladkleur en de bloemknoppen. Dat is mijn prioriteit en het stimuleert innovatie. Deze gegevens willen we delen met onze leveranciers. Hoe komt een bol het beste tot zijn recht? Rassen die op Limburgse rijke organische grond te veel knoppen geven, hebben op Noord-Hollandse zandgrond een beter resultaat. Daar komen wij achter in onze kassen en deze informatie wisselen we uit. Dat is enorm interessant voor een kweker.

IAP Bredefleur -121-min
2021 - IAP - Bredefleur - Luttelgeest -520-min

Verbeteren gezondheid plant

Daarnaast streven we ernaar de gezondheid van onze planten te verbeteren en lelies te telen die minder gevoelig zijn voor schimmels, bacteriën en insecten. Zo zijn we bezig met plantversterkers, waardoor onze planten bijvoorbeeld steviger blad krijgen. Ook werken we met Silicium; een minerale meststof die de cel opbouw van een plant verbetert, waardoor schimmels zich minder ontwikkelen.

Lukraak produceren, dat is er wel vanaf

Deze manier van innoveren geeft ons bedrijf bestaansrecht. We willen vooruitlopen in de sector. Natuurlijk, iedereen doet aan innovatie en wil de productie per vierkante meter naar een hoger niveau brengen. Meer stuks voor dezelfde kwaliteit. Maar ja, lukraak produceren, dat is er wel vanaf. Onze generatie vraagt zich af of dat nog wel nodig is. Dus niet alleen maar goedkoop bolletjes produceren, maar ook risico’s nemen en keuzes durven maken.

IAP Bredefleur -118-min
2021 - IAP - Bredefleur - Luttelgeest --231-min

Je hebt elkaar nodig

Alles begint met de bol; daaruit komt de helft van ons succes voort en het is enorm motiverend om daar invloed op te hebben. De andere vijftig procent van ons succes is afkomstig van goede samenwerking. Met mijn broers, met onze medewerkers en zeker met onze leveranciers. Uiteindelijk draait het om het geheel en hierbij heb je elkaar nodig!

Thomas Evers (29) is, na zijn opleiding Horti Business en Management, mede-eigenaar van Bredefleur.